نوستالوژی

جدایی از صمیم دل !

اینکه با تو باشم و با هم نباشیم.....جدایی همین است !

اینکه یک خانه ، ما را در برگیرد ، اما یک ستاره هم ما را در خود جای ندهد....جدایی همین است !

اینکه قلبم اتاقی باشد ، خاموش کننده صداها ، با دیوارهای مضاعف و تو آنرا به چشم نبینی.....جدایی همین است !

اینکه در درون جسمت  تو را جستجو کنم و آوایت را در درون سخنانت و ضربان نبضت را در میان دستانت جستجو کنم...جدایی همین است !

+ ; ۱:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
comment نظرات ()