نوستالوژی

جنون !

من جنون سرعتم ! نه دست خودمه نه پای خودمه ! عاشق لایی کشیدن ، ویراژدادن  و گاز دادن هستم . تمام راننده هایی که از کنارم رد می شوند بدون استثناء با دهان باز نگاهم می کنند . اطرافیانم خیلی تذکر به من میدهند امــا هرکــــاری می کنم نمی شود .... ولی از این کارهای مسخره که بعضی راننده ها انجام می دهند مثل دست گذاشتن روی بوق و ول نکردن آن ، کلمات مبارک و آبدار نثار بقیه کردن و به جای  استفاده از چراغ های راهنما از دستان دراز خود کمال بهره برداری را کردن و...ابدا انجام نمی دهم و سعی می کنم کلاس خودم رو در هر صورتی حفظ کنم ، البته بعضی اوقات اگه یه بچه پررو گیرم بیاد کری هم می خونم واسش !

+ ; ۸:٥٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
comment نظرات ()