نوستالوژی

جملات بدرد بخور

1- آنچه که زیباست عزیز نیست ، آنچه عزیز است زیباست!

 2- سعی کن زیبایی در نگاه تو باشد نه به آنچه که نگاه میکنی!(خیلی تکراری بود میدونم)

 3- پرسیدند : بهشت را میخواهی یا دوست ؟گفتم : جهنم است  بهشت ، بی دوست!

4- سلام 4 حرفه ، عشق 3 حرفه ، گُل 2 حرفه....اما من حرف ندارم!

5- ترجیح میدم با کفشام تو خیابون راه برم و به خدا فکر کنم تا اینکه تو مسجد بشینم و به کفشام فکر کنم!

 

+ ; ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
comment نظرات ()