نوستالوژی

سُس آنفلونزای خوکی!

بدون شستن دست و روی مبارکم ، به سمت یخچال دویده و پرتقالی را برداشته و پوست میکنم ! سپس نوش جان میکنم(گوارای وجود)

آخیش ویار پرتقال خوریم برطرف شد ! بعد از اتمام این عمل خداپسندانه ! به دستان میکروبی ام نگاه میکنم و برای خودم یادآوری میکنم :

میز و صندلی را جابجا کردم ، کشوی میزم را مرتب کردم ، پوتینهایم را به پا کردم ، با دستان عزیزم رانندگی کردم (مگه با پا هم رانندگی میکنن؟!) بعدش ، دستامو شستم ؟ ................با تعجب به دستانم نگاه میکنم و مزه شیرین پرتقال بلعیده شده را به یاد میآورم . عجب صفایی دارد بعد از 3 روز میوه نخوردن ، اینگونه از خودم پذیرایی کنم ! بفرمایید پرتقال میکروبی  با سُس مخصوص!

+ ; ۸:٤٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
comment نظرات ()