نوستالوژی

» جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: 94
» پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳ :: 93
» شنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٢ :: 92
» چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢ :: عید مبارک
» شنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٢ :: حماسه2
» چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢ :: حماسه
» سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: مرگ
» چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: شادی زیادی!
» جمعه ۱ دی ۱۳٩۱ :: سالها گذشت
» پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: دنبالت میام با یه چتر خیس!
» جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: مهر
» شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱ :: زبون نفهم
» جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: حرص داره واقعن!
» سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: مودی
» یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: اگر...
» یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱ :: ناهار رایگان
» چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠ :: علامت سوال؟
» شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٠ :: بعله
» یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠ :: موعود
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: مرد چند زنه
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: آروم بخند
» شنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩٠ :: هفت
» دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠ :: ساختمان نوستالوژِیک
» دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: ...
» یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠ :: درد
» یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠ :: اولین لبخند
» شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠ :: تو روحت
» یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠ :: کات
» یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠ :: عشق...!
» سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠ :: گره
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠ :: بهونه
» شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: باور نکن
» سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: رابطه ایکس و ایگرگ!
» شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: خوشبختیت آرزومه
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: معجزه
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: خودخواه
» شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: غمگینی
» سه‌شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩٠ :: بازیگرا
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: قطار
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: امروزِ دیگر
» چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠ :: هفت سالگی
» یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠ :: سیزده به در
» سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠ :: عید دریایی
» دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩ :: بوی عید نمی آید
» شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩ :: بچه های خواهرم
» سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩ :: جانم ؟
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: گواهینامه
» سه‌شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٩ :: چمدون خالی
» چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩ :: کمی تا قسمتی جشنواره
» یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩ :: امان از پره ی چرخ روزگار
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: نمی دونم چرا یاد تو افتادم ؟
» شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩ :: فیلم بازی
» شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩ :: اندرحکایات چَت!
» شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩ :: اندر حکایات مختار
» چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ :: نوستالوژی راستکی
» سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩ :: بارون
» شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩ :: پُست یافته
» یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: حالم وحشتناکه!
» شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩ :: خنده دار نیست؟
» شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩ :: سلامی دوباره
» دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: هوایی
» چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: سلام به آزادی
» چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩ :: گردباد
» شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩ :: خَستمه..خیلی خَستمه!
» چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ :: لیوانها و مشروب؟
» شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩ :: چند پیامک
» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: سوم خرداد
» یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩ :: همینجوری
» شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ :: فراموش کردن یا بخشیدن؟مسئله این است!
» سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: کم آوردم!
» شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: عشقولانه
» چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یکی جوابمو بده!
» دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: کار فرهنگی؟!
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دلتنگی
» شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: مالشگاه کتاب
» یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: شمع سوخته روزت مبارک!
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سوتی
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: 9اردیبهشت سلام !
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آینه
» یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حس ِکهنه!
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: رویا
» چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آی دو رقم!
» دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: ماه ِ من
» یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ :: همه رو شبیه خودت میبینی
» شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩ :: خستگی دیوانه وار!
» چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩ :: سخنی با فست فودیها!
» سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩ :: امان
» شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩ :: باید فراموشت کنم
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ :: جملات بدرد بخور
» شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ :: سال مضاعف عشق مضاعف !
» چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸ :: یک زن در آستانه بهار!
» دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸ :: طنز نامه
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ :: راستشو بخواین...
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: مردسالاری
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ :: 5شنبه جمبه
» سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ :: دانشجوی اوشکول!
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ :: فحش آبدار !
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: دلم میگیره
» چهارشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸۸ :: جشنواره
» دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸ :: محض اطلاع
» شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸ :: مصوبه
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: بازی
» شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸ :: چی داداش؟!
» چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: دانشجوی نمونه
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: کج و معوج
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: بابای جیگر من
» یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸ :: اشتباه تایپی
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: سر خودمونو گول نمالیم
» یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۸ :: وسواسی
» دوشنبه ٧ دی ۱۳۸۸ :: عشق مولا
» شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸ :: بعضیا
» چهارشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸۸ :: جالبه!
» دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸ :: سُس آنفلونزای خوکی!
» شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸۸ :: توجه توجه !
» سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸ :: القاب من در آوردی!
» سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸ :: لعنت به من!
» دوشنبه ٩ آذر ۱۳۸۸ :: چه خوب میشد !
» یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸ :: هی ...روزگار
» یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸ :: ما کور هستیم؟!
» شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸ :: ندارد
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: چرا؟
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: حس خوب دوستی !
» شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: جوونی به وقت فردا!
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: فقط همین !
» شنبه ٩ آبان ۱۳۸۸ :: تولدت مبارک !
» شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸ :: من ِ لعنتی هنوزم عاشقتم !
» دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: با اجازه بزرگترا بعععععععععله!(با صدای مردونه بخونید)
» یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: زنی در آستانه فصلی نو !
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸ :: هنر هفتم
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: میشه راهنمایی بفرمایین؟
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ :: سلام دوباره
» شنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸۸ :: باران که میبارد.....
» یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸ :: حس خوبی ندارم !
» یکشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸۸ :: ببخشیدا تازگیا!
» یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸ :: مقصد اگر پرواز است ، قفس هرچه ویرانتر، بهتر !
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: عشق تو مثل آتیشه ، اما خودت کوه یخی!
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: یه عالمه بوس واسه خدای خوبم!
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ :: سال معجزه
» دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸ :: یه روز پر خاطره !
» یکشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸۸ :: دله بازی بعضیا !
» شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸ :: زلف بر باد مده !
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸ :: منم یه تقویم پر از زمستون !
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: من نظرکرده خدا هستم ؟!
» شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸ :: شاعر شنیدنی است !
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸ :: مماغ !
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ :: خواهرانه !
» دوشنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸۸ :: این یک فصل دیگر است !
» شنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸۸ :: گزارش لحظه به لحظه!
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ :: چگونه شرح دهم، لحظه لحظه خود را !
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸ :: اینجا برای از تو گفتن ، هوا کم است!
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸ :: گفت دوشنبه روز میلاد منه!
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸ :: اینقده آی لاو یو هستم!
» شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸ :: شنبه روز بدی بود !
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: دردواره
» سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸ :: مدل من
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه عزیز
» شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸ :: بعد از سفر
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: پانوشت
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: .......
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: واقعن که؟!
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: خوشحالی باکره!
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: از اعصابه !
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: آش کشک خاله !
» شنبه ٦ تیر ۱۳۸۸ :: ؟
» چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۸۸ :: هرچی آرزوی خوبه مال تو!
» شنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸۸ :: هفته پر درد!
» یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸ :: سه زن !
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸ :: آینده نوستالوژیکی!
» دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ :: بوی گند گذشته!
» شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸ :: هزار و یک دلیل برای نه!
» چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ :: زحمت زیادی !
» سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸ :: نون داغ کباب داغ!
» یکشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸۸ :: تازه به دوران رسیده ها !
» سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸ :: خیانت پنهان !
» یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۸۸ :: لک و پیس !
» چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: وابستگی !
» شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: نامزدبازی !
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: زل می زنیم !
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ردپای خاطرات!
» شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: مشوش !
» سه‌شنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: کنکور!
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: احساسات ساده !
» چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: 29سالگی !
» سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: با هم بخندیم!شب تولدمه!
» دوشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: بی حسی!
» سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: آه دل !
» یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸ :: توفیق اجباری !
» شنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸۸ :: همیشه عاشق !
» چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸ :: بعضی قیافه ها تا همیشه تو ذهن آدم میمونه ( نه آنکه نارگیل میخورد ! )
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: دلبری به رسم خودش !
» یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸ :: تواریخ !
» شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸ :: فردا دیر است !
» سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ :: تصمیم اول به وقوع می پیوندد !
» یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸ :: تصمیماتی که در سال جدید گرفتم
» چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧ :: قاطی بازار !
» شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧ :: از به...
» شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧ :: یاد بیخودکی از یار رفته!
» شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ :: جدایی از صمیم دل !
» سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧ :: زخم !
» شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧ :: تنبلی !
» شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧ :: افسوس !
» شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧ :: فرق من و تو !
» شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧ :: آلبوم عکس
» شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧ :: پنجگانه !
» سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧ :: عاقبت فوضولی !
» دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧ :: صفحه دوم شناسنامه !
» شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧ :: غز ه ای دیگر !
» دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧ :: نیازمندیها !
» سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧ :: « کربلای غزه »
» یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧ :: جاده عشق !
» چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧ :: بی وجدان ها!
» سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧ :: جنون !
» دوشنبه ٢ دی ۱۳۸٧ :: دوستی
» یکشنبه ۱ دی ۱۳۸٧ :: یاد تو !
» شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧ :: پیاز !
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: دل تنگی
» سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧ :: آنکه شنید ، آنکه نشنید
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: زندگی
» دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: کرگدن !
» شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧ :: نفرین!
» شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ :: گداها جمعند !
» شنبه ٢ آذر ۱۳۸٧ :: تنهایی
» یکشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٧ :: "نفس عمیق"
» سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٧ :: عادت
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧ :: عکس
» سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٧ :: بیچاره کردان !